Pakalpojumi

Uzņēmums „Lex Fortis” palīdzēs jums noformēt uzturēšanās atļauju Latvijā. Mēs piedāvājam kompleksu, visu ar uzturēšanās atļaujas saņemšanu Latvijā saistīto jautājumu risināšanu.

Pagaidu uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas ārvalstu pilsonim piešķir tiesības uzturēties Latvijas Republikas teritorijā, strādāt, mācīties, izmantot ārstniecības un valsts pakalpojumus, noformēt ielūgumus vīzu izsniegšanai radiniekiem un citām personām, kā arī brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Pagaidu uzturēšanās atļauju (turpmāk - PUA) Latvijā uz laiku līdz 5 gadiem ir iespējams saņemt, izpildot vienu no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1. Investīcijas Latvijas Republikas uzņēmuma pamatkapitālā.

2. Investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē (bankā) kredītiestādes subordinētā kapitāla veidā.

3. Investīcijas Latvijas Republikas nekustamajā īpašumā.

PUA priekšrocības un iespējas 

  1. Pagaidu uzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz 5 gadiem. Šim laikam beidzoties, jūs varat pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bet vēl pēc pieciem gadiem – uz Latvijas Republikas pilsonību.
  2. Ja jums nepieciešama vīza uz Lielbritāniju, ASV, Kanādu, Austrāliju, Japānu, tad uzturēšanās atļauja Eiropas Savienībā var šo procesu būtiski atvieglot.
  3. Cilvēks, kurš saņēmis uzturēšanās atļauju Latvijā, automātiski iegūst valsts rezidenta statusu. Latvijas rezidenta statuss piešķir tiesības brīvi pārvietoties Šengenas līguma valstīs un uzturēties tajās.
  4. Latvijas rezidentam, kuram šis statuss piešķirts uz uzturēšanās atļaujas pamata, nav jāatrodas Latvijas teritorijā noteiktu dienu skaitu noteiktā periodā. Jums ir pilnīga pārvietošanās brīvība.
  5. Pagaidu uzturēšanās atļauja Latvijā piešķir tiesības bez īpašas darba atļaujas tikt nodarbinātam pie jebkura darba devēja Latvijā. Attiecīgi uzturēšanās atļaujas īpašniekam ir tiesības saņemt arī bezdarbnieka pabalstu.
  6. Uzturēšanās atļauja Latvijā piešķir tos pašus atvieglojumus, kādi noteikti LR pilsonim un pastāvīgajam iedzīvotājam – pensiju (ar nosacījumu, ka jūs strādājat Latvijā un maksājat nodokļus), ārstniecības atvieglojumus, bērna piedzimšanas pabalstu, slimības pabalstu u. c.
  7. Uzturēšanās atļauja Latvijā piešķir tiesības iegādāties automobiļus, motorlaivas un jahtas un reģistrēt tās Latvijā uz sava vārda.